Wybrano: Wyświetlaj wszystkie

Spotkanie Rady Osiedla Zatorze z mieszkańcami
2014-03-25

Spotkanie odbyło się 19 marca w naszej siedzibie. Poruszono tematy zgłoszone wcześniej przez mieszkańców. Wsród nich najwięcej czasu zajął temat podłączenia posesji leżących w północnej części Zatorza do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Było mnóstwo pytań na które odpowiadali przedstawiciele PEC. Najtrudniejszy temat to symulacja przyszłych kosztów korzystania z ciepła PEC, które trzeba by robić osobno dla każdego budynku, a dane podawane w ulotkach są tylko orientacyjne.

Oprócz tego poruszono tematy naszych wniosków inwestycyjnych, które jak dotychczas są wszystkie odrzucane. 

 - wyrazono poparcie dla wniosku inwestycyjnego dotyczącego ulicy św Marka (Mieszkańcy zbierają podpisy)

 - poparto też wniosek o naprawę ulicy Targowej

Omówiono nasz udział w takich imprezach jak

- II Edycja Rowerowej Gry Miejskiej


- Otwarcie sezonu Kolarskiego Topienie Marzanny.

 - Eko Rajd (gimnazjum nr 10) na naszym Osiedlu oraz sporządzenie kolejnej mapy śmieci na Zatorzu

 -  przedstawiono ofertę RO dla szkół - wyjazd na górski Rajd Bartka
 
 -  a takze o organizowanej prze RO prelekcji dla młodzieży o kapitanie Władysławie Raginisie
         
 - Zaproszono wszystkich na koncert charytatywny dotyczący wsparcia Polaków na Ukrainie

Najbardziej jednak cieszy nas inicjatywa grupy mieszkańców zorganizowania stałych spotkań literacko - filozoficznych. Rada Osiedla z radością udostępni lokal na ten cel.