Wybrano: Wyświetlaj wszystkie

Rada Miejska przegłosowała podział Zatorza i Politechniki
2014-06-13

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej przegłosowano podział Zatorza i Politechniki i utworzenie nowego osiedla Baildona. W skład osiedla Baildona wchodzą 2 obwody wyborcze Zatorza. Tracimy ulicę Chorzowską Brzozową i ulice przyległe, wraz z lokalem Rady Osiedla. Zlekceważono 221 podpisów pod sprzeciwem mieszkańców.

Na sesji występował w naszym imieniu Wiesław Golec, który przedstawił nasze stanowisko i nasze konsultacje z mieszkańcami.

Przy okazji zmian w statutach wszystkich gliwickich osiedli

- zlikwidowano obowiązek przedstawiania do konsultacji Rady Osiedla wszystkich wazniejszych planów inwestycyjnych. Prezydent będzie się nas pytał po uważaniu

- wprowadzono zakaz agitacji w dniu wyborów - co zmniejszy frekwencję. Zakaz nieskuteczny, bo nie może być żadnych sankcji

Wiecej informacji na temat tego kto, jak głosował - po opublikowaniu protokołu. Na naszej najbliższej biesiadzie w poniedziałek 16.06 przedstawimy relację z posiedzenia.

Uchwała XLIV/949/2014
Rady Miasta Gliwice
z 12 czerwca 2014 roku.
w sprawie : utworzenia Osiedla Baildona oraz nadania mu statutu
Głosowanie imienne:
l.p. imię i nazwisko radnego sposób głosowania
1 Magdalena Budny TAK
2 Leszek Curyło TAK
3 Dominik Dragon WSTRZYMAŁ SIĘ
4 Zdzisław Goliszewski NIEOBECNY
5 Jarosław Gonciarz TAK
6 Kajetan Gornig TAK
7 Zbigniew Grzyb TAK
8 Michał Jaśniok TAK
9 Joanna Karweta TAK
10 Krzysztof Kleczka TAK
11 Marek Kopała TAK
12 Tadeusz Olejnik TAK
13 Jan Pająk TAK
14 Ewa Potocka WSTRZYMAŁ SIĘ
15 Marek Pszonak TAK
16 Krystyna Sowa TAK
17 Janusz Szymanowski TAK
18 Grażyna Walter-Łukowicz TAK
19 Marek Widuch TAK
20 Jarosław Wieczorek TAK
21 Urszula Więckowska TAK
22 Jan Wiśniewski TAK
23 Henryk Woźniak TAK
24 Zbigniew Wygoda TAK
25 Jarosław Wypych TAK

Jak widzimy, wszyscy radni naszego okręgu głosowali za podziałem Zatorza i przyłaczeniu jego części do osiedla Baldona. Przy wyborach weźmiemy to pod uwagę.