Wybrano: Wyświetlaj wszystkie

Zapraszamy na rajd rowerowy!
2014-07-17

„Zdobywamy odznakę Metamorfoz-Wędrowiec Gliwicki” RUDZINIEC 20 lipca 2014r. - to nazwa rajdu rowerowego, który organizuje Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy. Poniżej zaproszenie.

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

„Zdobywamy odznakę Metamorfoz-Wędrowiec Gliwicki”

RUDZINIEC 20 lipca 2014r.

 

1. Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwice  , 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 231 05 76

 2.  Patronat honorowy: Wójt Gminy Rudziniec

 3. Termin rajdu: 20-ty lipca 2013r.

Zbiórka uczestników na Rynku w Gliwicach o godzinie 8: 45 . Start o godz. 9:00

Przewidywany czas zakończenia rajdu około 15.00

Udział w imprezie jest bezpłatny.

 4. Cel imprezy: Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych,  propagowanie aktywnych form  wypoczynku rodzinnego. Zapoznanie  z zabytkami i atrakcjami  turystycznymi Rudzińca.

 5. Warunki uczestnictwa:  Do udziału w rajdzie zapraszamy młodych turystów kolarzy – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wraz z rodzicami lub opiekunami oraz wszystkich rowerzystów .

Udział  młodzieży wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 6. Trasa rajdu:   Gliwice Rynek , Brzezinka, Kleszczów, Rudno, Rudziniec, Łącza, Rachowice, Łany Wielkie, Gliwice

Trasa łatwa około 50 km.

 7. Turystyka kwalifikowana: W trakcie rajdu uczestnicy zainteresowani tą formą turystyki mogą zdobywać punkty do odznak turystycznych:

a)      KolarskiejOdznakiTurystycznej                 

b)      OdznakiStowarzyszeniaGliwickieMetamorfozyWędrowiecGliwicki

c)      OdznakiTurystycznejZiemiGliwickiej        

d)      Mama,Tata, roweriJa

e)      Kolarska Odznaka Pielgrzymia

8. Ogólne warunki uczestnictwa: Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty, uczestnicy powinni posiadać sprawny technicznie rower , wyposażony zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego. Zachęcamy uczestników do stosowania ochronnych kasków rowerowych.Każdy uczestnik powinien posiadać niezbędne narzędzia i sprzęt do usunięcia awarii w swoim rowerze podczas trwania wycieczki

Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.   

                                          

            Organizatorzy