Wybrano: Wyświetlaj wszystkie

Progi zwalniające przy ulicy Zakole
2017-08-28

Dziękujemy mieszkańcom za mobilizację i podpisy.
Zwłaszcza Pani Beacie Misiukanis, która z ramienia mieszkańcu pozbierała większość podpisów.